GO! Strojové umývanie riadu 10l

GO! Strojové umývanie riadu 10l

26.00 

Prehľad:

Zdieľajte:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp

100% Spokojnosť

24/7 ONLINE

Popis

GO! Strojové umývanie riadu 10l

Nepenivý alkalický prostriedok pre strojové umývanie riadu vo všetkých typoch umývačiek s možnosťou aplikácie tekutých prostriedkov.

Prostriedok je určený len pre profesionálne použitie.

Dávkovanie: 2-3g prípravku na 1 liter vody pomocou dávkovacieho čerpadla do umývacej zóny umývačky.

Prípravok obsahuje: Hydroxid draselný

Zloženie: 5% alebo viac, ale menej ako 15%: hydroxid draselný, fosfáty; menej ako 5%: EDTA a jej soli, 2-bromo-2- nitropropane-1,3-diol.

NEBEZPEČENSTVO: Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie oči. Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare.

PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou alebo sprchou.

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM. Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi odovzdaním osobe oprávnenej na likvidáciu odpadu alebo na miesto určené obcou.

Spotrebujte do 24 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale.

Recenzie

Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.

Pridajte prvú recenziu pre “GO! Strojové umývanie riadu 10l”

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.