Grill expert PROFESIONAL 500ml

Grill expert PROFESIONAL 500ml

2.69 

Prehľad:

Zdieľajte:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp

100% Spokojnosť

24/7 ONLINE

Popis

Grill expert EXTRA STRONG PROFESIONAL 500ml

Grill expert profesional je účinný gélový prostriedok na čistenie grilov, rúr a konvektomatov. Odstraňuje usadené mastné nečistoty a pripáleniny z povrchov bez námahy.

Zloženie: 5 – 15% hydroxid sodný, <5% butylglykol, fosfonáty, nelónové povrchovo aktivne látky. Obsahuje: hydroxid sodný.

Upozornenie: Môže byť korozívny pre kovy.

Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie oči. Uchovávajte mimo dosahu deti.

Noste ochranné rukavice/ochranný odev, ochranné okuliare a ochranu tváre.

PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM I lekára.

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte.

Pokožku opláchnite vodou/sprchou. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM / lekára.

Zneškodnite obsah/nádobu odovzdaním osobe oprávnenej na likvidáciu odpadov alebo na mieste určenom obcou.

Núdzové telefónne číslo:

+421 2 54 774 166

Národné toxikologické informačné centrum.

Recenzie

Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.

Pridajte prvú recenziu pre “Grill expert PROFESIONAL 500ml”

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.