SATUR OKNÁ čistič okien 500ml s rozprašovačom

SATUR OKNÁ čistič okien 500ml s rozprašovačom

1.49 

Prehľad:

Zdieľajte:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp

100% Spokojnosť

24/7 ONLINE

Popis

Klasický prípravok na čistenie skiel, okien a zrkadiel modrej farby obsahujúci niekoľko účinných látok.

Štandardné vety o nebezpečnosti: Horľavá kvapalina a pary.

Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie: Uchovávajte mimo dosahu detí. Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčenia. Uchovávajte obal tesne uzavretý. Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít. PRI STYKU S KOŽOU (alebo s vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Opláchnite kožu vodou/osprchujte. V prípade požiaru: Na hasenie použite práškový hasiaci prístroj. Skladujte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade. Odstráňte obal v súlade s platnou legislatívou, umiestnite prázdny obal do komunálneho odpadu.

Nebezpečné zložky, ktoré musia byť uvedené na etikete: Etanol.

Recenzie

Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.

Pridajte prvú recenziu pre “SATUR OKNÁ čistič okien 500ml s rozprašovačom”

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.